medveten rörelse, funktionell integration och workshops

medveten rörelse, kurs
Här kopplar jag ihop det jag lärt mig inom dansen med det som Feldenkraismetoden har gett mig. Jag har själv haft stor nytta av dessa kunskaper och vill gärna förmedla dem vidare. Enkla övningar öppnar upp och fördjupar våra egna kunskaper om oss själva. Du får verktyg till din vardag för att både hantera och tolka dig själv, ditt liv på ett konstruktivare och mer positivt sätt. Aktuell kurs se under bloggen.

funktionell integration, enskild undervisning

I ett inledande samtal tar vi gemensamt fram just dina behov och önskemål. Min strävan är att du får bra verktyg med dig hem. De kan hjälpa dig i din vardag där du bäst behöver dem.

En bra ingång i vårt samarbete är en ömsesidig och ickedömande nyfikenhet. Istället för att eftersträva ett allmängiltigt ideal använder jag mina egna förmågor för att stärka dig i dina förmågor, i din kropp, kroppen du är.

Att fokusera på och förstärka det som fungerar för dig ger en bättre och varaktigare inlärning

Priset för en timmes prova på 300:- och för varje följande timme 600:-

Kontakta mig gärna för paketpriser och speciellt anpassad undervisning för till exempel musiker (tillsammans med instrumentet), dansare/koreografer och andra konstnärer i skapandeprocessen, idrottare, barn vuxna med eller utan särskilda behov, ...

Inom Feldenkraismetoden arbetar vi med grundläggande enkla rörelser med målet att göra de medvetet. Därmed blir de tillgängliga för förändring och större variation, något alla oberoende av sina behov har stor nytta och glädje av.


workshops

Här kombinerar jag medveten rörelse med funktionell integration, dansrörelser med improvisation, beroende på vad workshopen har för upplägg och än viktigare, vilka behov deltagarna kommer med eller upptäcker under workshoppens gång. För att få en närmare bild av det jag erbjuder, se bloggen för aktuella workshops eller kontakta mig!Du når mig snabbast via telefon!