funktionell integration

är en intensiv undervisningsform i Feldenkraismetoden.


I ett inledande samtal tar vi gemensamt fram just dina behov och önskemål. Min strävan är att du får bra verktyg med dig hem. De kan hjälpa dig i din vardag där du bäst behöver dem.

En bra ingång i vårt samarbete är en ömsesidig och ickedömande nyfikenhet. Istället för att eftersträva ett allmängiltigt ideal använder jag mina egna förmågor för att stärka dig i dina förmågor, i din kropp, kroppen du är.

Att fokusera på och förstärka det som fungerar för dig ger en bättre och varaktigare inlärning


Priset för en timmes prova på 300:-

 och för varje följande timme 600:-


Kontakta mig gärna för paketpriser och speciellt anpassad undervisning för till exempel musiker (tillsammans med instrumentet), dansare/koreografer och andra konstnärer i skapandeprocessen, idrottare, barn och vuxna med andra särskilda behov, ...

Inom Feldenkraismetoden arbetar vi med grundläggande enkla rörelser med målet att göra de medvetet. Därmed blir de tillgängliga för förändring och större variation, något alla oberoende av sina behov har stor nytta av.