Feldenkrais och improvisation, kurs i medveten rörelse

I nuläge håller jag i en kurs där jag kopplar ihop det jag lärt mig inom dansen med Feldenkraismetoden. Jag har själv haft stor nytta av dessa kunskaper och vill gärna förmedla dem vidare. Enkla övningar öppnar upp och fördjupar våra egna kunskaper om oss själva. Du får verktyg till din vardag för att både hantera och tolka dig själv, ditt liv på ett konstruktivare och mer positivt sätt.