hem

vidroerelse

ökad medvetenhet i andning och kropp, i vila och rörelse, dans, Feldenkrais, kommunikation och improvisation, verktyg till självhjälp och livsglädje

Välkommen till min blogg!

Här hittar du information om mina kurser, enskild undervisning, dans- och performance-projekt, tankar om medveten rörelse, andning, Feldenkrais, verktyg som hjälper dig i din vardag där de gör mest nytta, improvisation, ickeverbal kommunikation, och så klart information om mig själv, min glädje i att uttrycka mig med ord, rörelse, performance och bild.